Добре дошли в нашия магазин!
Категории

0

Вижте всички статии

Козметичните продукти имат два срока на годност!

Козметичните продукти имат два срока на годност!
Кога трябва да изхвърлим козметичния си продукт?
 

 

 
 
 
 
 

 

 
Съществуват два символа за обозначаване на срока на годност на всеки козметичен продукт.
Единият указва колко време след датата на производство продукта е годен, но без да се отваря.
Повечето от нас са свикнали да търсят именно него. Той изглежда по един от следните начини: EXP: 10.2014, Exp. date 10.2014, 10.2014.
 

 

 
Обичайно се принтира фабрично или пресова върху опаковката на продукта или етикета на български език или се залепва като допълнителен етикет.
По-рядко използвани са маркировки с много цифри, които указват партидни номера, датата на производство и броя месеци, през които продукта е годен или подобни комбинации.

От юли 2013 година при необходимост да се показва периодът от датата на производство до изтичането на срока на годност, върху продукта ще се отпечатва т.нар. пясъчен часовник. Той ще указва "минимален срок на годност" и ще се отпечатва пред датата и текста: "най-добър за употреба преди края на"
 

 

 

 
Вторият указва колко месеца след отварянето продукта е ефективен и безопасен за употреба.
Обзначава се със символ, който прилича на бурканче с отворено капаче, в което е изписана цифра и буквата “М”. Това указва колко месеца след отваряне продукта е годен за употреба.
 
 
 
Срокът след отваряне е важен, защото продукта влиза в досег с кислород, светлина и човешка кожа. Така съдържанието се окислява и бактерии от кожата на човека се пренасят в съдържанието на продукта.
Тук е добре да си записваме някъде кога сме започнали да ползваме продукта, за да можем да отчетем точно кога изтичат месеците на този срок.
 
 
Според РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1223/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА или Наредба 36 за изисквания към козметичните продукти, която е синхронизирана с Европейското законодателство, раздел II, чл. 6:
“…при минимален срок на трайност на козметичния продукт, по-дълъг от 30 месеца, маркировката за минимален срок на трайност не е задължителна; за тези продукти се указва периодът след отваряне, през който продуктът може да бъде използван без риск за потребителя…”
 
Това означава, че върху продукта, считано от 2007 година, НЕ е задължително да се отпечатва Exp. Date с месец и година ако продукта има 30 и повече месеца срок на годност от датата на производство.
НО в този случай е задължително да има отпечатано бурканче с посочени максимален брой месеци, през които продукта може да се употребява след отваряне.
 
Много потребители на козметични продукти не са запознати с този факт и често търсят отпечатан срок на годност от датата на производство и се сърдят, че липсва.
Върху козметичния продукт трябва да присъства задължително единия от двата символа за годност, но не е задължително да присъстват и двата.
 
Факт е, че доста производители отпечатват и двата. Тук е важно да се следят паралелно, защото ако например до края на срока от датата на производство остават 12 месеца, но срока след отваряне указва 3М, това означава, че 12-те месеца нямат вече никакво значение, защото след три месеца трябва да спрем употерабата на продукта.
 
Често пъти клиенти изискват да им продам продукт, който има минимум 1 година срок на годност и търсят датата върху опаковката. Но датата е за крайния срок от датата на производство. Излишно е да гледат тази дата, ако възнамеряват да ползват продукта веднага и ако неговия срок след отваряне е 6 месеца. Т.е. реалната употреба на продукта може да бъде 6 месеца и след това трябва да се преустанови, независимо, че от датата на произвоство има още месеци, в които продута се води годен за употреба.
 
 
Автор: Маргарита Лулова, управител на shopthebest.eu 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
    Все още няма коментари