Добре дошли в нашия магазин!
Категории

0

НАВЪТРЕ В БИО - предоставено от "Армина"

Дата: 2014-01-21

 

Здравето започва с разбирането и познанията

Много хора вярват, а други се съмняват в написаното на етикетите. И едните и другите имат право. Написаното на един етикет „био”, „органик” или „еко” не винаги е свързано с гарантирания произход и спазването на стандарти за производството на суровините и при преработката до крайния продукт. Някои продукти, означени като „био” или „еко”, въобще нямат биологичен произход или съставки, а в други само някои от тях са такива. С толкова много подвеждащи и объркващи твърдения на пазара, ние искаме да ви помогнем да разберете кои са истинските биологични и натурално сертифицирани продукти и защо те са много по-добри.

Какво е Натурално, Органик, Био?

Продуктите със сертификат за Био/Органик/Натурални се подчиняват на строги правила, които отговарят на стандарти, определени на ниво Европейски съюз, на международни или национални частни институции. Ако искате да не бъдете подвеждани и да сте сигурни кои продукти са действително „биологични” или „натурални” и защо те са много по-добри за вас, е добре да научите някои основни неща.

Идеята да се произвеждат продукти, без използването на химикали възниква в различните страни по света по различно време. Създават се общности, които разработват правила, определящи начина на производство. В момента на разрастване на това производство се създават стандарти, първо на национално, а след това и на международно ниво. Най-регламентираните стандарти са тези на Европейския съюз. Разработените стандарти и правила улесняват търговията на продукти между различните страни, но най-вече се улеснява потребителят, който може по-лесно да разпознае кой е биологичен (органичен) или натурален продукт, както и да се доверява на етикетите.

 
Стандартите за биологични продукти са както за производството на суровините, така и за преработката им до крайни продукти.
 

 

Стандарти за биологични растителни продукти Органично (или биологичното) земеделие – какво е това?

От една страна, биологичното земеделие може да се определи като система за производство на растителни и животински продукти, при което не се използват синтетични агро-химикали - торове, пестициди, хербициди, антибиотици, растежни хормони и други производствени добавки и прилага строгите европейски и български стандарти.

Това описание би могло да заблуди много хора, че органичното земеделие е против съвременните технологии. Биологичното стопанство не е връщане назад, а се основава на умелото съчетаване на традиционните селскостопански практики с модерни технологии и научни изследвания. Биологичното селско стопанство е насочено не толкова към продуктите, колкото към процесите и технологиите на производство.

Опазване на околната среда

Основна цел при това производство е опазване на околната среда, което се интегрира в задачите на стопанина за поддържане на една икономически печеливша ферма независима от синтетични агро-химикали. Именно поради това, всички усилия на един органичен фермер за постигането на устойчиво стопанство са насочени към подобряване почвеното плодородие и здравето на почвата. Органичният фермер целенасочено използва високодобивни сортове и породи, които са добре приспособени към местните агро-климатични и почвени условия.

Многофункционално

Биологичното земеделие прилага концепцията за многофункционалност в практиката, отдавайки значение на биологичното разнообразие и безопасността на храната в съчетание с пазарната ориентация на производството. Органичното селско стопанство е фундаментално за устойчивото развитие на селските райони и критично важна стъпка за бъдещото развитие на земеделието и глобалната безопасност на храните.

Целите на органичното земеделие са постижими чрез разнообразяване и интегриране на системите за биологично селско стопанство със съвременните научни достижения. Управлението на растениевъдството и животновъдството е изградено чрез интегриране на природни процеси като кръговрата на веществата, фиксирането на азота, възстановяването на почвата, връзката между вредители и естествени неприятели.

Начин на живот

Биологичното земеделие разглежда процесите и елементите на съобществата в тяхната глобална цялост (холистичен подход); то използва процеси, които опазват околната среда, и едновременно с това позволяват производството на качествена храна и така допринасят за сигурността на обществото. Социалните цели на органичното земеделие са очевидни: с избягване на вредни за човешкото здраве пестициди, нитрати, антибиотици, стероиди, тежки метали, които влизат в хранителната верига и замърсяват почвата и водата се опазва човекът.

Производството в органичната ферма е не само нейното организиране и стопанисване, а и начин на живот!
 

 

Стандарти за биологична козметика
 
Какво е „натурална”/био козметика?
Естествени съставки
 

Естествените съставки са изцяло ефективни, приятни за нашите сетива вдъхновяващи за вашите чувства, добри за околната среда и особено полезни за нашето общо здраве. Естествените съставки подхранват кожата и косата с пълноценни хранителни вещества и работят в хармония с нашето тяло, тъй като то е запознато с тях. Изследванията показват, че 60 % от това, което ние слагаме върху нашето лице, се абсорбира в тялото ни, затова има смисъл да изберете естествените съставки вместо вредните синтетични химикали.

Естествените съставки в по-голямата си част идват от възобновяеми и намиращи се в достатъчно количество в природата вещества, без да се налага използването на нефтени съединения. Естествените съставки се намират във фауната (животните), флората (растенията) и минералите. В био козметиката суровините от животински произход са ограничени и могат да бъдат такива като пчелния мед и пчелни продукти.

Трябва да добавим и това, че естествените съставки работят. Не е изненада, че много синтетични съставки се евтини химикали, моделирани според естествените им аналози. Например екстрактът от върба съдържа салицилова киселина, един естествен ексфолиант, който прави кожата мека и чиста. Конвенционалната козметика избира синтетичните алтернативи, защото са по-евтини и по-лесно се произвеждат. Био/натуралната козметика използва естествени съставки, за да се получат продукти, които работят по-добре за нашето тяло.

 
Естествени процеси
 

Съставките са само една от условията продуктът да е естествен. Важно е също и как тези съставки са преработени. В истинската, сертифицирана био козметика се предпочитат минимална преработка. Това означава, че се използват процеси като дестилация, кондензация, екстракция, изпаряване, пресоване и хидролиза при максимална чистота без никакви отрицателни ефекти върху съставките. Правилото е да се запазят естествените съставки такива, каквито са били в началото на преработката.

 
Всички правила за суровините и за преработката им до крайни продукти са включени в стандарти.
 

 

Стандарти за биологична козметика за дома
 

Идеята да се произвеждат продукти, без използването на химикали възниква в различните страни по света по различно време. Създават се общности, които разработват правила, определящи начина на производство. В момента на разрастване на това производство се създават стандарти, първо на национално, а след това и на международно ниво. Най-регламентираните стандарти са тези на Европейския съюз. Разработените стандарти и правила улесняват търговията на продукти между различните страни, но най-вече се улеснява потребителят, който може по-лесно да разпознае кой е биологичен (органичен) или натурален продукт, както и да се доверява на етикетите.

 
Стандартите за биологични продукти са както за производството на суровините, така и за преработката им до крайни продукти.