Добре дошли в нашия магазин!
Категории

0

КОИ ПРОДУКТИ ЗА БИТА СА БИО?

Дата: 2011-05-24

От Светла Николова - АРМИНА - официален представител за България на марките Logona, Sante, Neobio, AlmaWin

 

Сертифицирани био продукти за пране и почистване

В Европейския съюз засега няма общо европейски стандарти за био козметика за дома.

Само един независим частен орган е разработил стандарти и сертифицира като био продукти препарати за пране и почистване в дома: Certysis от Белгия (http://www.certisys.eu). Предвиждат се стандартите на Eco Garantie да станат общоевропейски.

Знакът е:

Eco Garantie

Този знак може да се поставя на продукти за почистване, миене на съдове и пране. Суровините във всички възможни случаи трябва да са от биологично производство. Не се допуска ГМО. Могат да се използват ензими, но те не трябва да са генетично модифицирани. Не се допускат петролни деривати. Етоксилиране също не е позволено, както и ПЕГ (Полиетиленгликол) и неговите деривати.

Продуктите, сертифицирани  със знака Eco Garantie имат два списъка със съставките – пълен списък с изписване на точните наименования на веществата и втори списък, според изискванията на ЕС за всички перилни и почистващи продукти, където не е необходимо да се изброяват поименно всички съставки.

 

 

 

Други знаци в Европа, които могат да се поставят на препарати за почистване и пране

Ecocert

Знакът дава едно основно ниво за условия за ползване, което се отнася само за повърхностно-активните съставки и естествените ароматизатори и оцветители. Химическите процеси на преработка са позволени.  В определени граници са позволени и методи като етоксилиране, което в сертифицираната био натурална козметика и стандартите на Eco Garantie са недопустими. Повърхностно-активните вещества могат да бъдат получени не само от натурални продукти, а и чрез сложни химически процеси. Знакът е добра основа и гаранция за екологична безвредност, но не може да служи за етикет на био почистващи продукти.

Продуктите, сертифицирани със знака Ecocert имат само списък, според изискванията на ЕС, където не е необходимо да се изброят всички съставки с пълното им наименование. Например се изписва процентът на повърхностно-активните вещества, но не се казва кои точно са те.

(Rегламент на ЕС No 1980/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 July 2000)

 

 

 

Знакът «Зелено цвете» на ЕС е доброволна маркировка за 27 различни групи продукти – сапуни и шампоани, носни кърпички, бои и лакове, хотели и къмпинги, текстил, мебели, хартии, услуги, електронни уреди.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изисквания за поставяне на знака за препарати за пране

Свързани са с избягването на особено проблематични вещества като нитромускуси и полициклични мускуси, рискови за ракообразувания и увреждащи плода по време на бременност. Повърхностно-активните вещества трябва да са лесно разградими. Други трудно разградими съединения като фосфонати, аромати могат да се използват в определени концентрации. Суровини от петролната химия са позволени. Дадени са правила за използване на вещества, вредни за водните организми. Всички съставки са означени с различен фактор според тяхната вредност.

Приложими за конвенционални препарати и не може да бъде знак за био продукт.

Решение на Еропейската комисия 2001/689/EC (миене на съдове).;
Prolongation: Decision 2007/457/EC http://eur-lex.europa.eu/

Решение на Еропейската комисия 2003/31/EC (детергенти за миене на съдове)
Prolongation: Decision 2008/889/EC
Consolidated version

 

Изисквания за поставяне на знака за универсални препарати и почистващи продукти

Забравени са особено проблематични вещества като нитромускуси и полициклични мускуси. Дадени са правила за използване на вещества, вредни за водните организми. Няма отношение за използването на биологично произведени растителни суровини. Позволени са петролни деривати. Допуситими са формалдехид или халогенорганични съединения като консерванти. Регламентът поставя донякъде рамка за екологичност. Oekotest – независим орган за информиране на потребителите в Германия - предупреждава, че някои съставки, особено консервантите допустими в такива размери, са опасни за човешката кожа.

Решение на Еропейската комисия 2003/200/EC (Детергенти за пране)
Prolongation: Decision 2008/63/EC
Consolidated version Your browser may not support display of this image.

Решение на Еропейската комисия 2005/344/EC (Универсални почистващи преперати и препарати за почистване на санитарни помещения)
Prolongation: Decision 2008/889/CE
Codified version Your browser may not support display of this image.

Европейското  Бюро за околна среда (European Environmental Bureau - ЕЕB) – една от най-големите неправителствени организации със седалище в Брюксел, изразява силна загриженост относно продължаващите проблеми със Зеления Еко знак на ЕС и непоследователния подход към опасните субстанции, пластмаси и горите. ЕЕB се надява, че в предстоящите промени на регламента за Еко знака ще бъде постигнато съгласие за основните принципи при използването на химикали, за да се гарантира включването само на такива субстанции, които са безопасни за околната среда.